Satınalma

Başarımızın da sizin olduğuna inanıyoruz ...
Hep birlikte daha ileri gidebiliriz ...

Takımımızla tanışın :

Fevzi Tengiz
Satın Alma Yöneticisi
TR

Tel : +90 212 325 55 44 (130)
Email : fevzi.tengiz@ustunas.com